Behöver du en bild på bandet?

Öppna bilden och spara om den på din dator.
affisch CBM2015 eller som pdf affisch CBM2015